Tervetuloa yhdistyksen sivuille!


Anna äänesi Pro 2020 –ehdokkaille!

 

Palvelukeskus Helsinki hakee omia huippuosaajia ehdokkaiksi Aromi-lehden PRO2020 -kilpailuun. Kilpailukategorioita on useampi, joista olemme valinneet meille sopivimmat.

 

Nyt on aika osoittaa tuki ja äänestää ehdokkaitamme, jotta valintakomitea huomioisi meidän ehdokkaamme valitessaan lopulliset finalistit. Pro2020 valitsee ehdokkaat finaaliin mm. äänimäärän perustella, joten jokainen ääni on arvokas!

 

Äänestä tästä linkistä:

https://response.questback.com/helsinginkaupunginpalvelukesku/cddffqhpf0

 


Huomasithan JHL kyselyn s.postissasi...
Meidän kaikkien kannattaa kertoa mielipiteensä, joten mene s.postiisi ja vastaa


JHL:n jäsenkysely sopimustavoitteista osa 2

JHL:n neuvottelijat jatkavat valmistautumistaan talvella 2019-2020 käytäviin työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluihin. Ennen kesälomia toteutetusta kyselystä neuvottelijat saivat valtavasti hyvää materiaalia ja tukea sopimustavoitevalmisteluun. Siksi he haluavat lisää jäsenistön näkemyksiä ja kokemuksia valmistautumisen tueksi.

Uudella kyselyllä täsmennetään eräitä työaikoihin, perhevapaisiin ja työhyvinvointiin liittyviä neuvottelukysymyksiä.

Vaikuta neuvottelutavoitevalmisteluun vastaamalla kyselyyn keskiviikkoon 18.9.2019 mennessä.

Lomakkeella kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan yllämainittuun tarkoitukseen. Tietoja ei luovuteta muuhun tarkoitukseen.


 

Tiedote Palmia Oy:ssä työskenteleville JHL:n jäsenille

 

Lämmin tervehdys kaikille!

Kulunut vuosi on ollut muutosten aikaa. 1.1.2019 Palmiaan yhdistyi Hämeenlinnassa toimiva Tekme Oy sekä Riihimäellä toimivat ruokapalvelut. Nämä muutokset ovat vaatineet myös JHL:n yhdistyksiltä muutoksia. Kevään aikana on yhdistysten kesken neuvoteltu suunnitelmallisesta etenemisestä jotta jäsenelle kohdentuva yhdistyksen luoma palvelu olisi mahdollisimman aktiivista ja helposti saatavilla. Tarkoitus on vuoden loppuun mennessä yhdistää kaikki Palmia Oy:ssä työskentelevät JHL:n jäsenet samaan yhdistykseen. Tämä voimistaa muun muassa edunvalvontaa merkittävästi.

Edunvalvontaan liittyen on syksyllä tarkoitus valita Palmia Oy:n pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet seuraavalle kaudelle. Ehdokasasettelu ajankohta ja käytännön ohjeet ilmoitetaan syksyn aikana ja ehdolle voi asettua kuka tahansa Palmia Oy:ssä työskentelevä JHL:n jäsen.

Nyt olisi todella tärkeää että päivittäisit omat jäsentietosi ajan tasalle jotta syksyn toimet etenevät mahdollisimman ongelmitta.

Olethan rohkeasti yhteydessä yhdistyksesi aktiiveihin tai työpaikkasi luottamusmiehiin jos herää kysyttävää!

 

HYVÄÄ KESÄÄ!

Yhteistyöterveisin

 

Kim Lesch Puh:050-560 7128

Tarja Pietilä Puh:050-388 6538

Marja-Leena Pasanen Puh: 044-030 0246

 

PS. Kirjautukaa JHL jäsenpalvelu24H sivuille ja tarkistakaa omanne yhteystietojanne myös että ovat ajantasalla, niin osoitteet, puhnum, sposti ja työnantaja!

 


 

 

Yhdistysmuutos/fuusio koskien Palmia Oy:n JHL jäseniä.

                            

Tervehdys kaikki Palmia Oy:n ja Palmia Palvelut Oy:n JHL jäsenet!

Meillä on käynnissä muutostyö JHL yhdistyksissä.
Tarkoituksena on, että JHL yhdistys 172 muutetaan Palmia Oy:n henkilökunta JHL 172 ry:ksi ja sinne siirtyvät kaikki JHL jäsenet jotka työskentelevät Palmia Oy:ssä sekä Palmia Palvelut Oy:ssä. Myös JHL yhdistys 260 yhtiössä työskentelevät jäsenet siirtyvät.
Eli yhtiön palveluksessa olevat nykyiset JHL yhdistys 210 jäsenet vaihtavat yhdistyksen numeroa mutta pysytään tietenkin JHL jäseninä edelleenkin. Tällä yhdistyksellä on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020

Syy tähän on se että tämä selkeyttää huomattavasti edunvalvonnan ja jäsenen ei tarvitse miettiä kenelle soittaa ja ottaa yhteyttä.

Palmia Oy:llä on nykyään palveluita eri paikkakunnilla ympäri Etelä-Suomea (Helsinki, Espoo, Lahti, Hamina, Turku, Pori, Järvenpää, Hämeenlinna, Riihimäki, Nurmijärvi jne.) Palmia Palvelut Oy toimii Riihimäellä sekä Hämeenlinnassa.

Olemme jo aloittaneet tämän muutosprosessin ja käyneet keskusteluja sekä neuvotteluita.

Olemme asettaneet työryhmän joka koostuu yhdistyksen hallituksen Oy puolen jäsenistä: Kim Lesch, Jarkko Väänänen, Petri Larmasuo, Peter Degerholm, Harri Ursin, Antero Alanen ja Lea Tobbi. Tämä työryhmä valmistelee tulevaa muutosta JHL yhdistys 210:ssä. Myös yhdistykset JHL 260 ja JHL 172 ovat asettaneet omat työryhmänsä.
Työryhmät tapaavat seuraavan kerran 14.5-19 Riihimäellä kokouksessa.
 

JHL yhdistys 172 on nykyään Hämeenlinnan paikallinen yhdistys nimeltään Yhdistys 172 Hämeenlinnan yksityisten alojen JHL ry., joka on siis tarkoitus muuttaa Palmia Oy:n yhdistykseksi,  ja sitten JHL yhdistys 260 on nimeltään Yhdistys 260 Riihimäen kunnalliset JHL ry., josta siirtyy ne Palmia Oy ja Palmian Palvelut Oy:ssä olevat jäsenet tähän uuteen yhdistykseen. Ja sitten me,  JHL yhdistys 210 nimeltään Yhdistys 210 Palvelukeskus-liikelaitos ja Palmia Oy:n henkilökunta JHL ry., josta siirtyvät Palmia Oy:ssä olevat jäsenet tähän uuteen yhdistykseen.

Vuoden 2019 loppupuolella on myös luottamusmiesvaalit ja tarkoitus on että valitaan pääluottamusmies ja 5-7 ns. alueluottamusmiestä. Vaalien tulos vahvistetaan syyskokouksessa joka on tarkoitus pitää 12.11.2019. Nämä uudet luottamusmiehet ovat sitten JHL yhdistys 172 luottamusmiehinä ja toimivat Palmia Oy:ssä. Palmia Palvelut Oy:n valitaan oma luottamusmies myös.

Jäsenkokous pidetään 10.6-19 klo 17.00 JHL toimitalolla ja aiheena on tämä tuleva yhdistysmuutos.
Kokouksessa päätetään muutoksesta. Tervetuloa kokoukseen!

t. Kim Lesch
   pääluottamusmies/JHL

 

 


 

 Muista seurata myös tapahtumaosioita...

 

kesätapahtumiin ilmoittautumiset jo toukokuussa !

 

Myös uusi jäsenkirje on ilmestynyt