Uutinen Iltalehdestä

5.2.2016

 

 

 

Uutiset | Kotimaan uutiset

Helsingin kaupungin yhtiön maksettava huimat korvaukset – työnantaja kiusasi huoltomiehiä

5.2.2016  klo 13:47

Käräjäoikeus on määrännyt Helsingin kaupungin asunnot Oy:n maksamaan viidelle entiselle työntekijälleen 12–15 kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen, koska näillä oli oikeuden mielestä perusteltu syy irtisanoutua työstään.

 

Työnanjaja joutuu maksamaamaan tuntuvat korvaukset.

Viisikko työskenteli huoltomiehinä Laajasalon Kiinteistöt Oy:n palveluksessa Helsingin Laajasalossa, kunnes he erosivat 2010 ja 2011 työyhteisön tulehtuneen ilmapiirin vuoksi.

– He ovat joutuneen työnantajan taholta tapahtuneen asteeltaan vakavaksi katsottavan kiusaamisen kohteeksi, toteaa Helsingin käräjäoikeus.

– Koska irtisanoutuminen on ollut seurausta työnantajasta johtuneesta syystä, kantajilla on oikeus työsopimuslain mukaiseen korvaukseen työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Miesten määrätyt korvaukset vaihtelevat 42 000 eurosta 52 500 euroon. Kaupungin tulee maksaa myös heidän oikeudenkäyntikulunsa jotka nousevat yli 30 000 euroon.

Käräjäoikeuden tuore päätös ei ole vielä lainvoimainen. Asiaomaisilla on vielä mahdollisuus hakea hovioikeudesta valituslupaa.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan asiattomuuksiin syyllistyivät kaksi työnjohtajaa sekä osakeyhtiön entinen toimitusjohtaja.

Välineet ja oikeudet pois

Pienellä työpaikalla vallitsi oikeudessa esitetyn mukaan viime vuosikymmenen vaihteessa pelon ilmapiiri.

Työnjohto jakeli pienistä asioista varoituksia silmätikuiksi joutuneille alaisilleen ja eväsi näiltä osan työntekijän tavanomaisista, arjessa tarvittavista oikeuksista, kuten kulkukortin työpaikalle tai pääsyn tiettyihin huoltomiesten työssä tarvittaviin tietokantoihin.

Poliisi epäili erään kiinteistön asukkaan yrittävän itsemurhaa. Asunnossaan asukas ei ollut. Poliisi halusi nähdä hänen autotallinsa. Huoltomies ei kuitenkaan ilmaan tietokantaoikeuksia saanut selville, mikä talli kuului kyseiselle asukkaalle. Hänen piti soittaa päällikölle keskellä yötä, myöhemmin huoltomies sai nuhteet virkavallan käskyn vuoksi.

Yksi huoltomies joutui kertomansa mukaan käymään asiakkaiden vessoissa, koska ei päässyt työpaikalleen. Työntekijä saapui kierrokseltaan muutaman minuutin yli neljä iltapäivällä, muttei päässyt portista sisään ilman kulkulupaa.

Yhdelle huoltomiehelle ei annettu toimivaa matkapuhelinta, ja sitten sama mies sai nuhteita koska ei vastannut puheluihin. Ratkaisuksi mies otti käyttöön oman vanhan puhelimensa, johon pani työnantajan kortin.

Nimellisiä yt-neuvotteluja

Joskus työnjohto antoi normaalijärjen vastaisia määräyksiä, kuten käskyn lapioida ensi ja ajaa sitten lumet pois traktorilla. Käytännössä tuo järjestys tarkoitti sitä, että huoltomies joutui kerran vielä lapiolla viimeistelemään lumityöt.

Työntekijöiden erikoisaika- ja hälytyslisiä heikennettiin ilman, että asioista olisi käyty todellisia yt-neuvotteluja.

Ongelmat juonsivat juurensa jo vuosien takaa. Epäsopua aiheutti aikoinaan se, että toimitusjohtajan poika oli aikoinaan päällikkönä firmassa.

Samoin kitkaa aiheutti se, että yksi huoltomiehistä joutui todistajaksi työtuomioistuimeen, jossa istunnossa huoltomiehen kertomuksen mukaan toimitusjohtaja olisi kihissyt hänelle kiukusta.

Tilanteen kärjistyttyä useampi työntekijä hakeutui vuorollaan sairaslomalle. He saivat lomia työperäisen stressin vuoksi.

Johto ei oikein muista

Luonnollisesti tilanne tuli myös työterveydenhuollon tietoon. Oikeuden päätös perustuukin osin juuri työterveyslääkärin todistukseen.

Ilmapiiristä tehtiin myös ulkopuolinen selvitys, jonka johtopäätöksiä toimitusjohtaja ei kuitenkaan noudattanut.

Työnjohtoa ja jo eläköitynyttä toimitusjohtajaa kuultiin todistajina oikeudessa. Heitä ei syytetty, sillä kyse ei ollut rikos- vaan siviilikanteesta.

Työnjohto kiisti pääosin väitetyt ongelmat tai antoi niille kantajille vastakkaisen selityksen.

Entinen toimitusjohtaja oli oikeuden mukaan muistamaton. Oikeus ihmetteli, miksi hän muistaa niin huonosti muutaman vuoden takaiset tapahtumat ja erilaiset tilaisuudet, vaikka hänellä on ollut kantajien tekstit muistinsa tukena jo vuodesta 2012.

Helsingin kaupunki uudisti vuokra-asuntojensa yhtiörakennetta vuonna 2011. Nykyään Laajasalon Asunnot on Heka-Laajasalo ja osa Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä. Myös työnjohto on Laajasalossa vaihtunut.

Kyseiset huoltomiehet ovat eronsa jälkeen pääosin työllistyneet muualle, mutta huonommalla palkalla. Kaksi miehistä ehti työskennellä kaupungilla vuosikymmeniä.

PETRI ELONHEIMO
petri.elonheimo@ilmedia.fi