Työpaikkakiusaamisesta uutinen Metro-lehdessä

29.2.2016

Työntekijä ei päässyt edes vessaan – Helsingin kaupunki joutuu maksamaan korvauksia työpaikkakiusaamisesta

1387816714648

 

 

 

 

Huutamista, uhkailua ja simputtamista. Kaikkea tätä saivat kokea viisi Helsingin Asunnot Oy:n (Heka) huoltomiestä työpaikallaan Laajasalon kiinteistö Oy:ssä. Kiusaajina toimivat lähiesimiehet, työnjohtaja ja tekninen isännöitsijä.

Kiusaaminen sai vuosien aikana vakavia muotoja. Sydänvaivoista kärsinyttä miestä pakotettiin tehtäviin, joiden päätteeksi hän joutui sairaalahoitoon.

Käräjäoikeus katsoi toimien olleen tahallista kiusaamista.

Sydänvaivoista kärsinyttä miestä nöyryytettiin monin eri tavoin. Häneltä muun muassa otettiin avaimet ja puhelin pois. Tämä johti siihen, että huoltotöitä ajoittain tehnyt mies ei enää päässyt kesken töiden vessaan, vaan hänen piti pyytää taloyhtiön asukkaita päästämään hänet talon yleisiin tiloihin.

Avaimen ja puhelimen pois ottamisen jälkeen mies joutui myös odottamaan työpaikalle pääsyä niin kauan, että joku työntekijä kulki ovesta.

Miehelle osoitettiin työpisteeksi ikkunaton valvontahuone, missä oli paljon teknisiä laitteita. Lääkärin pyynnöstä ja miehen sydänvaivojen vuoksi, miehelle etsittiin lopulta toinen työtila.

Toisinaan mieheltä vaadittiin fyysisiä ponnistuksia, toisinaan sellainen kiellettiin kokonaan, mies kertoi käräjäoikeudelle.

Miehellä oli todettu häiriöitä sydämen toiminnassa. Tästä huolimatta työnjohtaja pakotti miehen kuljettamaan oman työkaappinsa muutaman tunnin varoitusajalla pois varastotiloista ja kielsi muita työntekijöitä auttamasta miestä tai lainaamasta tälle autoa. Kaapin kantamisen aikana mies sai sydämen eteisvärinää ja joutui sairaalaan.

Kun toinen työntekijä tiedusteli työnjohtajalta miksi miestä kiusattiin, oli työnjohtaja vastannut, että hän toimi täysin annettujen ohjeiden mukaisesti. Helsingin käräjäoikeus katsoi ohjeiden kiusaamiseen tulleen silloin kiinteistötoimiston toimitusjohtajana työskennelleeltä henkilöltä.

Toinen miehistä kertoo käräjäoikeuden asiakirjoissa työnjohdon harjoittaneen hyvin yksityiskohtaista ohjaamista. Työt piti tehdä jollakin nimenomaisella tavalla.

Välillä ohjeet olivat miehen mukaan ”päättömiä”. Esimerkiksi lumityöt vaadittiin tekemään nurinkurisessa järjestyksessä niin, että ensin lapioitiin lumet ja sen jälkeen aurattiin, mikä lisäsi työtaakkaa ja hidasti sitä.

Yksi vallankäytön väline työpaikalla oli varoitusten antaminen. Niitä annettiin käräjäoikeuden mukaan kiusaamistarkoituksessa.

Varoituksen kohteelle ei annettu mahdollisuutta puolustautua, mutta toisaalta lukuisia varoituksia saaneita ei myöskään yritetty irtisanoa. Yksi miehistä sai muun muassa varoituksen siitä, että oli ilman erityistä lupaa aurannut pihan lumesta.

Kaikki neljä työntekijää saivat lukuisia valituksia näiden työnjohtajien alaisuudessa, vaikka kukaan heistä ei ollut saanut varoituksia aiemmissa työsuhteissaan.

Heidän palkkaansa tehtiin erilaisia palkanvähennyksiä keskustelematta asiasta ensin heidän kanssaan.

Miehet irtisanoutuivat työsuhteistaan lopulta itse, sillä eivät omien sanojensa mukaan jaksaneet enää.

Miehet kärsivät erilaisista masennusoireista, ahdistuksesta sekä stressistä. Teot ovat tapahtuneet vuosien 2005-2011 välisenä aikana.

Miehet yhtä lukuun ottamatta toimivat jossain vaiheessa työpaikan luottamusmiehinä.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Hekan maksamaan korvauksia miehille yhteensä yli 200<TH> 000 euroa. Päätöksestä on valitettu eikä se siksi ole vielä lainvoimainen. Käräjäoikeus katsoi Laajasalon kiinteistö Oy:n silloisen toimitusjohtajan ohjeistaneen työnjohdon tiettyjen työntekijöiden kiusaamiseen.

Kiusaamisessa mukana ollut työnjohtaja työskentelee edelleen Helsingin Asunnot Oy:ssä kertoo toimitusjohtaja Jaana Närö. Henkilö toimii tällä hetkellä teknisenä isännöitsijänä.

"Tämä [käräjäoikeuden] päätös ei ole lainvoimainen. Katsomme asiaa uudelleen kun se tulee lainvoimaiseksi. Nämä tapahtumathan ovat aika vanhoja.”

Närön tiedossa ei ole, että Helsingin Asunnot Oy:ssä olisi miesten kuvaamaan kiusaamista laajemminkin. ”Nämä ovat tapahtuneet ennen Hekan perustamista, vanhan organisaation aikana.”

Heka aikoo valittaa päätöksestä juridisin perustein. ”En sitä enempää avaa. Juridiikka vaatii uuden arvion.”

Eikö teidän mielestänne kiusaamista ole tapahtunut? ”En minä sitä sano. En minä lähde viisi vuotta vanhoja asioita arvioimaan.”