Vihreät päätöksen tekijät

26.6.2014

Palmian hallintomallista tehdään päätöksiä alkusyksystä, Vihreät ovat yhtenä ratkaisevana tekijänä, siihen miten Palmian hallintomallin käy. Ohessa Vihreiden kaupunginvaltuutettujen yhteystiedot. Heihin kannatta olla yhteydessä

Abdulla Zahra

 

zahra.abdulla@vihreat.fi

Alanko-Kahiluoto Outi

 

outi.alanko-kahiluoto@eduskunta.fi

Chydenius Jussi

 

jussi.chydenius@gmail.com

Hamid Jasmin

 

jasmin@jasminhamid.fi

Hautala Heidi

 

heidi.hautala@formin.fi

Holopainen Mari

 

mari.holopainen@gmail.com

Ikävalko Suzan

 

suzanikavalko@gmail.com

Kari Emma

 

emma.kari@ymparisto.fi

Kivekäs Otso

 

otso.kivekas@iki.fi

Kousa Tuuli

 

tuuli.kousa@vihreat.fi

Krohn Minerva

 

minerva.krohn@gmail.com

Oskala Hannu

 

hannu.oskala@vihreat.fi

Perälä Erkki

 

erkki.perala@helsinki.fi

Puoskari Mari

 

mari.puoskari@vihreat.fi

Relander Jukka

 

jukka.relander@lektio.fi

Sinnemäki Anni

 

anni.sinnemaki@eduskunta.fi

Soininvaara Osmo

 

osmo@soininvaara.fi

Stranius Leo

 

leo.stranius@vihreat.fi

Sumuvuori Johanna

 

johanna.sumuvuori@gmail.com